Cookies management by TermsFeed Generator

Infolinka: +420 608 885 501

Výkup nemovitostí

Exekuci lze vždy předejít včasným prodejem nemovitosti

Exekucí na nemovitostech přibývá. Dlužníci stále častěji přicházejí o svoji nemovitost v nedobrovolné dražbě, tedy za výrazně horších podmínek, než kdyby ji prodali včas.

Hlavním důvodem je růst takzvaných úvěrů v selhání, tedy půjček po více než 90denní splatnosti na celkovém objemu bankovních úvěrů.

Dlužník, který své finanční závazky nesplácí, musí počítat s tím, že věřitel dříve či později předá svoji pohledávku k vymáhání exekutorovi. Než se tak ale stane, má dlužník stále možnost dohodnout se s věřitelem na způsobu splnění svého závazku např. úpravou splátkového kalendáře nebo na umoření svého závazku z výtěžku prodeje své nemovitosti za tržní cenu.

V té době není ještě dlužník – majitel nemovitosti nikterak omezen na svých vlastnických právech k nemovitosti a může s ní tedy libovolně nakládat, případně ji i prodat. Zadlužený majitel se ale musí včas obrátit na specializovanou firmu, realitní kancelář, která mu s prodejem pomůže.

Ve chvíli, kdy příslušný soud rozhodne na návrh věřitele o nařízení exekuce na majetek dlužníka a pověří jejím výkonem konkrétního exekutora, se situace radikálně změní. Ode dne, kdy je dlužníkovi doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nesmí ze zákona se svým majetkem bez souhlasu exekutora jakkoli nakládat. Pokud by tuto povinnost porušil a pokusil se např. nemovitost prodat, je takový právní úkon neplatný.

Podstatné je, kdy bylo dlužníkovi doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nikoliv kdy byla tato skutečnost vyznačena v katastru nemovitostí.

Podle současně platné legislativy nastávají právní účinky doručení i v situaci, kdy dlužník příslušnou písemnost fyzicky nepřevzal. V takovém případě se má za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po jejím uložení na poště. Mnohdy se totiž stává, že se dlužník přestěhoval, neoznámil změnu adresy trvalého pobytu a ani si nezařídil na poště dosílku na svoji současnou adresu. Následně se nestačí divit, že má zablokované bankovní účty, nebo že dokonce přišel o svoji nemovitost v exekuční dražbě.

Další pro dlužníka neblahé následky nařízené exekuce spočívají v tom, že mu exekutor prakticky okamžitě zablokuje všechny dostupné finanční zdroje (bankovní účty, mzdu, apod.), takže není následně schopen splácet ani své jiné závazky (náklady na bydlení, splátky kreditních karet, leasing, apod.).

V té době se možnosti dlužníka vyřešit celou záležitost bez vnější pomoci značně zužují.

Výtěžnost dražeb je třetinová!

U nedobrovolné dražby stanoví soudní znalec v drtivé většině případů cenu nemovitosti na spodní hranici ceny obvyklé v daném místě a čase. Z takto stanovené ceny poté vychází exekutor při určení nejnižšího podání (vyvolávací ceny), která je v prvním kole dražby stanovena ze zákona ve výši dvou třetin odhadní ceny nemovitosti, ve druhém kole pak ve výši jedné poloviny ceny nemovitosti stanovené soudním znalcem. Ze statistiky zveřejněné na webovém portálu centralniadresa.cz vyplývá, že výtěžnost, tedy částka získaná vydražením nemovitosti, dosahuje u nedobrovolných dražeb v průměru 36 % z odhadní ceny nemovitostí!

Od této částky získané vydražením je však nutné odečíst ještě náklady věřitele za právní zastoupení spojené s vymáháním dluhu a náklady exekučního řízení. Tyto náklady navyšují původní dluh o další desítky procent. Teprve poté se dostaneme k částce, která je použita na úhradu původního dluhu.

Není proto divu, že ani prodej nemovitosti v exekuční dražbě v mnoha případech nepokryje všechny závazky dlužníka.

Dražbě lze však předejít včasným prodejem nemovitosti. Doporučuji obrátit se na odborníky na danou problematiku a s jejich pomocí prodat nemovitost ještě za přijatelnou tržní cenu.

Řešení tzv. problémových nemovitostí je velice těžké a pro laiky téměř nemožné, ovšem naše realitní kancelář AGENTURA REPRE - reality s.r.o., se danou problematikou též zabývá a tudíž se na nás můžete kdykoliv bez obav obrátit, včas předejít nucené dražbě a případným potížím.

V naší realitní kanceláři Vám rádi poradíme a s daným problémem pomůžeme. Stačí nás kontaktovat.

VYBRANÉ NEMOVITOSTI OD SVÝCH KLIENTŮ PŘÍPADNĚ ODKOUPÍME !