Cookies management by TermsFeed Generator

Infolinka: +420 608 885 501

Správa jednotlivých bytových jednotek

Pro klienty, kteří mají na starosti podstatnější záležitosti, případně nebydlí v lokalitě, kde vlastní bytové jednotky, provádíme v okrese Litoměřice na základě obstaravatelských smluv správu jejich bytových jednotek, která obnáší :

  • zajištění dohledu nad řádným užíváním bytu nájemcem,
  • vybírání sjednaného měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s bydlením od nájemce na náš účet,
  • převod vybraných částek do tří pracovních dnů na účet pronajímatele,
  • minimálně dvakrát ročně provádění fyzické kontroly pronajaté bytové jednotky po předchozím nahlášení nájemci,
  • do jednoho měsíce po obdržení vyúčtování od správce objektu a dodavatelů služeb předložení vyúčtování záloh nájemcům bytové jednotky,
  • po nahlášení nutnosti provedení oprav, které musí dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. provést pronajímatel, dodavatelsky zajistit provedení příslušné opravy (s úhradou pronajímatele).

O tuto službu je mezi našimi klienty enormní zájem. V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat zde.